E

מיתוג לבני דור האלפיים

דורות העתיד כגון דור שנות האלפיים משתמשים בטכנולוגיה ובטלפונים ניידים בשיעור גבוה יותר מכל דור אחר. ריבוי-מטלות, שירותים מקוונים, "כלכלה שיתופית", סביבה עירונית ולחיות את הרגע הם רק חלק ממאפייני בני דור האלפיים החדשים. כתוצאה מאורח חיים חדש זה הם מבינים הרבה ומחוברים בהתמדה למדיה החברתית.

מחקר מטעם Yahoo/DigitasLBi/Razorfish/Tumblr גילה:

עקב הגישה של "כלכלה משותפת" קיימת פתיחות לצריכה ו"שיתוף" של תוכן מקוון. בהתאם לנורטי כהן, מייסד ומנכ"ל סוכנות Moosylvania, עקב התכונות הנ"ל בני דור האלפיים מוכנים להסתגל למותגם בתנאי שהמותגים יפנו אליהם בשפה שלהם. הסתגלות למותג תתרחש רק אם המותג ייצור קשר עם בני דור האלפיים וכיוון שלמרבית בני דור זה יש אג'נדה חברתית, מותג שתומך בנושא חברתי יזכה לתמיכה מאסיבית מצד בני דור האלפיים.

מחקר של Hashtag Nation מראה שבני דור האלפיים מכירים, מחד, בערך ובתפקיד שהמותגים ממלאים בחייהם, ומאידך גם מודעים לעוצמה שלהם כצרכנים על מותגים אלו ויכולתם לשנות/ להשפיע/ ליצור אינטראקציה עם המותג. הכרה זו מהווה מצב בעייתי עבור המשווקים. קודם לכן, כל שהיה על חברה לעשות על מנת לשווק מותג או מוצר היה להפגיז את הצרכנים בפרסומות וזה הצליח. אבל הדבר כבר אינו כך. היום על המותגים ליצור אינטראקציה עם בני דור האלפיים וליצור קשרים וידידות עמם על ידי התאמה לדברים שצרכן שנות האלפיים אוהב, מאמין, חושב ועוסק בהם כתחביב, ולא רק להרגלי הצריכה שלו.

אז כיצד כדאי לתקשר עם בני דור האלפיים?
על מנת לסייע לחברות למתג את פלח השוק החדש של בני דור האלפיים, כלל המחקר של Yahoo/DigitasLBi/Razorfish/Tumblr רשימת עצות למשווקי תוכן שמנסים להגיע אל החלום: